แก้ปัญหามอเตอร์อย่างตรงจุด ช่วยลดค่าใช้จ่าย

โรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม การซ่อมบำรุงมอเตอร์

 

 

ซ่อมมอเตอร์งานซ่อมมอเตอร์ เป็นการแก้ไข และบำรุงรักษามอเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการซ่อมมอเตอร์จะต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ หรือช่างผู้ชำนาญการ เพื่อรักษามอเตอร์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ความพร้อมในกระบวนการผลิต และเพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานก็ควรหมั่นตรวจเช็คสิ่งต่างๆ ก่อนการใช้งานมอเตอร์ทุกครั้ง ซึ่งวันนี้ บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด มีเทคนิคสำหรับการดูแลรักษามอเตอร์เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานมาฝาก

 

  1. ตรวจเช็คพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งมอเตอร์ ว่ามีความชื้นหรือน้ำหรือไม่ เพราะพื้นที่ติดตั้งจึงจำเป็นต้องห่างไกลจากความชื้นและน้ำ เพื่อที่จะช่วยลดการเกิดสนิมให้ช้าลง

  2. ตรวจเช็คความสะอาดของตัวมอเตอร์ ในส่วนของใบพัดมอเตอร์ หรือแม้แต่ส่วนประกอบต่างๆ ว่ามีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเกาะอยู่หรือไม่ หากมีควรทำความสะอาดเพื่อให้มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดี เพราะหากมอเตอร์ทำงานหนักเกินไปจนร้อนจัด จะทำให้กินไฟมาก ทำให้ค่าไฟเพิ่มตาม

  3. ตรวจเช็คความแน่นของขั้วไฟฟ้า เพราะหากขั้วไฟฟ้าหลวมไม่แน่นพอ เมื่อใช้งานทำให้เฟสของแรงดันไม่ครบ อาจมีผลทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายได้
    ซ่อมมอเตอร์
  4. ตรวจเช็คขดลวดมอเตอร์อยู่สม่ำเสมอ โดยทำการตรวจเช็คฉนวนที่เคลือบอยู่และทำการเคลือบฉนวนซ้ำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเปลี่ยนขดลวดมอเตอร์ใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนใหม่จะมีต้นทุนที่มากกว่าการเคลือบซ้ำ

  5. ตรวจเช็คตลับลูกปืนก่อนที่จะเสีย โดยการเปลี่ยนจาระบีเพื่อช่วยให้การหล่อลื่นดีขึ้น และยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับเพลาของมอเตอร์แล้ะชิ้นส่วนอื่นๆ ได้


เทคนิคการดูแลรักษามอเตอร์ที่กล่าวไปเป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ผู้ควบคุม หรือช่างประจำโรงงานควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามอเตอร์เกิดการเสียหรือชำรุด ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด ให้บริการซ่อมมอเตอร์ ซ่อมปั๊ม ทั้งนี้ยังจำหน่ายแมคคานิคอลซีล Mechanical Seal โอริง ซีล กันรั่วในเครื่องสูบ เครื่องกวน ปั๊ม มอเตอร์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “แก้ปัญหามอเตอร์อย่างตรงจุด ช่วยลดค่าใช้จ่าย”

Leave a Reply

Gravatar